Η καινοτομία δεν αποτελεί τη μοναδική προτεραιότητα της Théa.
Η εκπαίδευση και η ανταλλαγή γνώσεων αποτελούσαν πάντα μια σημαντική παράδοση για την οικογένεια του Chibret. Η Théa υποστηρίζει πολλά έργα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Επειδή οι ιατρικές πρακτικές εξελίσσονται διαρκώς, η Théa υποστηρίζει ευρωπαϊκά και διεθνή προγράμματα κατάρτισης για να ενθαρρύνει και να επιτρέψει στους νέους γιατρούς να χρησιμοποιήσουν τις νεότερες εξελίξεις στην οφθαλμολογική γνώση για την πρόληψη και τη θεραπεία οφθαλμικών παθήσεων.
Επειδή το μέλλον της επιστημονικής πρόοδου βρίσκεται στα χέρια των σημερινών νέων γενεών, η Théa επιβραβεύει τους νέους ερευνητές στον τομέα της οφθαλμολογίας που παρουσιάζουν πρωτοβουλία, δημιουργικότητα και φαντασία και συμβάλλουν στη διάδοση του έργου τους σε όλη τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.