Η Théa είναι 100% αφοσιωμένη στην υγεία των ματιών. Προσφέρουμε μία πλήρης σειρά φαρμακευτικών καινοτόμων προϊόντων, στους τομείς της διάγνωσης, της χειρουργικής και της θεραπείας.

Θεραπευτικές Κατηγορίες

Η Théa έχει επικεντρωθεί στην έρευνα και την ανάπτυξη καινοτόμων θεραπειών σε τομείς όπως:

  • γλαύκωμα
  • αλλεργία
  • νόσο της ξηροφθαλμία
  • οφθαλμικές και βλεφαρικές λοιμώξεις
  • υγιεινή των βλεφάρων
  • οφθαλμικά χειρουργεία
  • οπίσθιο τμήμα οφθαλμού

Παράλληλα, παραμένει προτεραιότητα, η συνεχής βελτίωση του συστήματος ABAK®